Producten

Ook voor rook- en warmte-afvoer (RWA) kan je op ons rekenen. Onderzoek toont aan dat de meeste dodelijke slachtoffers bij brand vallen door intoxicatie door rook, verstikking en immobilisatie door hitte. Dan is geschikte en gecertificeerde RWA van levensbelang. Wij komen deze installeren (en testen) op de beste plaats om dit soort situaties te vermijden. Dankzij een professionele plaatsing worden ook de evacuatiewegen gevrijwaard voor nooddiensten zoals de brandweer.

Dimex